Výsledky vyhledávání v sekci Zaujímavosti na dotaz slne��n�� kolektory

Tepelné čerpadlá

access_time25.február 2020personAlena Haldová

Okrem zaradenia budovy do energetickej triedy A až G, energetický certifikát obsahuje tiež návrh opatrení, ktoré by bolo vhodné vykonať v záujme zlepšenia aktuálneho stavu. Tieto opatrenia majú formu odporúčení a nie sú záväzné. Navrhované zlepšenia domy sú návodom na zníženie spotreby energie budovy a emisií oxidu uhličitého. Po ich realizácii by malo nasledovať zlepšenie aktuálneho stavu a zmena hodnotenia budovy s tým, že sa posunia do vyššej, energeticky efektívnejšej, triedy.Hodnotu budovy nepochybne zvýši aj inštalácia súčasných technických vymožeností akými sú slnečné kolektory. Ako dochádza ku klimatickým zmenám, nárastu cien klasických energií, tak aj výroba slnečných kolektorov a v posledných rokoch zaznamenala prevratné zmeny. Odrážajú sa v nej aktuálne poznatky a skúsenosti vedy a výrobcov. Trh ponúka široké spektrum kolektorov – ploché slnečné kolektory a vákuové / trubicové slnečné kolektory - vrátane doplnkových zariadení solárneho systému vykurovania. Toto obdobne platí aj v prípade tepelných čerpadiel. Je len na rozhodnutí investora, pre ktorý typ - tepelné čerpadlo zem – voda, tepelné čerpadlo vzduch – voda, respektíve tepelné čerpadlo voda – voda. Výber od najlacnejšieho až po najdrahšie tepelné čerpadlo sa odvíja od požiadaviek majiteľa stavby, ktoré má systém ohrevu teplej úžitkovej vody a systému kúrenia spĺňať. Určite mnohí ľudia sa už mali možnosť na základe osobnej skúsenosti presvedčiť, že lacné riešenia prinášajú jednoduché výsledky. Inými slovami platí zásada, že skúpi platia dvakrát. Na druhej strane ešte neznamená, že najdrahšie je samozrejme aj najlepšie a najefektívnejšie.

folder_openPřiřazené štítky