Dnes si pripomíname 100. výročie vzniku Československa, ktoré bolo vyhlásené 28. októbra 1918 a jeho hranice boli vymedzené v rámci versailleského mierového systému.

.

Dôsledkom vzniku bolo neriešenie národnostných otázok v Rakúsko-Uhorsku a to viedlo českých a slovenských politikov k myšlienke samostatnosti pred federálnym usporiadaním monarchie . Po počiatočných represiách boli politici pasívny. A však exil na čele s Tomášom Garriguom Masarykom, generálom Milanom Rastislavom Štefánikom a diplomatom Eduardom Benešom presadzoval počas vojny vznik samostatného štátu Čechov a Slovákov (Masarykovo a Štefánikovo vyhlásenie, že Česi sú Slováci a Slováci Česi, sme jedno).

Česko-Slovensko v skutočnosti vznikalo v priebehu dvoch dní od 16. do 18. októbra 1918. Do tej doby nebolo vôbec jasné či k nejakým zmenám dôjde.

28.októbra začala v Ženeve delegácia Národného Výboru o vytvorení a podobe samostatného štátu. Rozšírila sa správa o uznaní podmienok mieru Rakúsko-Uhorskom a tie obsahovali aj uznanie autonómie národov Rakúsko-Uhorska, ktoré si ľudia vyložili ako uznanie nezávislosti. Následne nastali demonštrácie a ľud jasal v uliciach. Na Václavskom námestí u pomníka svätého Václava vystúpil kňaz Isidor Zahradník a vyhlásil samostatný štát.

Vzťah Slovákov a Čechov je príkladom pre svet, vyhlásil P. Pellegrini.

ZDIEĽAŤ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here